Vítejte v EuropeGAS

budova

EuropeGAS se specializuje na vývoj, konstrukci a výrobu elektronických a mechanických komponent pro instalace LPG / CNG do automobilů. Naše stěžejní produkty jsou: rodina nových řídících jednotek EG Basico, EG Avance, EG SUPERIOR a plynové reduktory: EG PREMO a EG SUPREMO. Naše nabídka je doplněna o plynové vstřikovače a filtry.

Zvláštní důraz klademe na...

Továrna EuropeGAS se nachází v Bialystoku, hlavním městě severovýchodního Polska, které je jedno z nejčistších a nejekologičtějších oblastí, známé jako "zelené plíce Polska". Zde jsou výrobky EuropeGAS, od začátku až do konce navrženy a zaváděny do výroby díky nejnovějšímu řešení, snadno plní i ty nejpřísnější emisní předpisy. To vše díky pokročilým technologiím, a nejvyšším výrobním standardům, které přispívají ke snížení škodlivých látek vypouštěných do atmosféry.

Výkon a životnost

Žijeme v automobilovém průmyslu, a nastavujeme vysoké cíle, co se týká kvality a inovativnosti navrhovaných řešení. Kity pro přestavbu vozidel na LPG / CNG jsou vystaveny stejně obtížným pracovním a testovacím podmínkám jako původní zařízení, které je instalované v automobilkách. To je důvod, proč EuropeGAS produkty procházejí přísnějšími testovacími postupy, než požadují certifikace laboratoře LPG / CNG produktů.

Díky tomu jsou uživatelé s našimi přestavbovými kity spokojeni a nemají s nimi žádné poruchy komponent i v podmínkách mrazivých oblastí Sibiře nebo tropického australského klimatu. EuropeGAS důsledně rozšiřuje komplexní nabídku, včetně řídících jednotek, reduktorů, vstřikovačů a filtrů.

Poprodejní servis a technická podpora, jsou největší předností společnosti, které vytvářejí loajalitu zákazníka a tvoří dlouhodobé vztahy EuropeGAS se svými partnery.

Myslet globálně, jednat lokálně

Inovativní přístup k managementu spolu s tvůrčím potenciálem firmy dělá, že produkty nabízené EuropeGAS jsou požadovány na všech předních světových trzích. Ve snaze přiblížit se našim klientům, EuropeGAS otevřela pobočky v Řecku, Rusku, Kazachstánu, Thajsku, Kambodži, USA a na Ukrajině.

Lidské zdroje

spolecnost 2

Být úspěšný i ve strojírenství, při výrobě a prodeji inovativních LPG a CNG přestavbových kitů by nebylo možné bez vysoce kvalifikovaných pracovníků. Díky neutuchající angažovanosti, kreativitě a odborné znalosti zaměstnanců EuropeGAS, může společnost trvale rozšiřovat své podnikatelské činnosti a zavádět nové produkty po celém světě.

Jednou z klíčových strategií řízení lidských zdrojů, které aplikuje EuropeGAS je neustále rozvíjet personál a jejich profesionální kvalifikace tím, že se účastní školení, konferencí a sympozií. Společnost také spolupracuje s vyššími technickými akademiemi ve vztahu k vědeckému výzkumu a investuje do talentovaných studentů.

Tým EuropeGAS má nejen široké znalosti a zkušenosti, ale i hi-tech výrobní stroje, moderní laboratoř odpovědnou za studie a vývoj, a plně vybavené dílny, kde jsou všechny LPG / CNG zkoušky a přestavby provedeny.

EuropeGAS klienti si mohou být jisti, že v důsledku tlaku, který je kladen na výběr pracovníků a jejich další osobní rozvoj, že spolupracují s profesionálním obchodním partnerem.