BASICO 24 AVANCE 32 AVANCE 48 SUPERIOR 48
Vnější rozměry 110 x 91 x 32 mm 120 x 99 x 36 mm 124 x 150 x 38 mm 124 x 150 x 38 mm
Počet PINů v konektoru 24 PIN 32 PIN 48 PIN 48 PIN
Plášť jednotky Composite Composite Hliník Hliník
Počet připojených LAMBDA sond 0 1 2 2
Počet podporovaných válců 4 4 4 / 6 / 8 4
Automatická aktualizace ladícího programu
Nastavení servisních prohlídek
Podpora bezdrátového připojení Bluetooth a WiFi
Interaktivní ladící mód
Automatické ladění stiskem tlačítka spínače bez nutnosti navázání spojení s počítačem
Automatické přizpůsobení multiplikátoru (množniku)
Průvodce kalibrací (krok za krokem)
Zvuková signalizace poruchových stavů
Nepřetržitý sběr mapy
Není třeba připojovat otáčky
Není třeba připojovat po klíčku
Volba přívstřiku benzínu
Možnost zablokovat jednotku po uplynutí servisního intervalu
Uvolnění ovládání palivového čerpadla jako funkce času
Zkušební zatížení motoru (silniční dyno, měření ývkonu a točivého momentu)
Snadné nastavení parametrů vstřikovačů
Osciloskop signálů z benzínových a plynových vstřikovačů
Podpora Start&Stop
Podpora Valvetronik
Rychlé přepnutí na LPG / CNG
Možnost zákaznického nastavení při stisknutí tlačítka
Start na LPG / CNG
Předehřev LPG / CNG vstřikovačů
Vestavěný variátor předstihu